FEITEN - Verspreiding van micro-organismen wordt in gemiddeld 80% van de gevallen veroorzaakt met de hand. (The Secret Life of Germs. P Tierno, Atria Books: New York, NY, USA. 2001.) - Gemiddeld loopt jaarlijks zo’n 5 à 10 procent van de opgenomen patiënten een infectie in een ziekenhuis op. (Artikel 9 December 2016, amc.nl) - Volgens het WHO overlijden er ongeveer 37.000 patiënten per jaar in de E.U. na het oplopen van een ziekenhuisinfectie. Dat is vergelijkbaar met het aantal doden door verkeersongevallen in de E.U. De schade in de E.U. bedraagt bijna €7.000.000.000 en ongeveer 16.000.000 extra ziekenhuisdagen. (WHO, Health care-associated infections Fact sheet)